تاریخچه دانشکده تاریخچه دانشکده

 

دانشکده علوم مالی یکی از قدیمی ترین دانشکده های دانشگاه علوم اقتصادی سابق است. دانشگاه علوم اقتصادی به عنوان نخستین مرکز آموزشی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در سال 1315 بنیانگذاری شده است. مجوز تاسیس این دانشگاه با عنوان «دانشکده امور اقتصادی و دارایی در شهریور 1366 توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی صادر شد که با هدف تربیت مدیران مالی مورد نیاز کشور ابتدا در سال 1367 بطور نیمه متمرکز و بمنظور آموزش و تربیت مدیران مورد نیاز وزارت دارایی و سازمان های تابعه با رشته های میان رشته ای و کاربردی در زمینه مدیریت بانکداری –گمرک-مدیریت بیمه-حسابداری دولتی و مالیاتی و حسابرسی با مجوز وزارت علوم وپذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری آغاز به فعالیت نموده است. در سال 1382، با مصوبه شورای عالی اداری از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شد و تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت با تغییر مدیریت دانشکده در سال 1384 تغییرات وسیعی در دانشکده بوجود آمد و در سال 1386 به دانشکده علوم اقتصادی تغییر نام داد؛ که شامل 3 دانشکده علوم مالی، دانشکده مدیریت و دانشکده اقتصاد می باشد.دانشکده علوم مالی شامل سه گروه آموزشی : حسابداری، مدیریت مالی و ریاضیات مالی در 2 مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.  لازم به ذکر است که این دانشکده از دیرباز موفق ترین قطب تخصصی حسابداری، حسابرسی، مالیاتی، حسابداری دولتی بوده است و اساتید مجرب و برترین های حرفه برای تدریس کاربردی مطالب مورد نیاز روز صنعت و حرفه به دانشجویان انتخاب می شوند که بهترین موید آن نیز فارغ التحصیلان کارآمد این دانشکده است که اکثرا در سمتهای اجرایی بالا در وزارتخانه ها، سازمان ها و مراکز اداری و اجرایی کشور مشغول کار هستند.