تاریخچه دانشکده تاریخچه دانشکده

 

دانشگاه علوم اقتصادی به عنوان نخستین مرکز آموزشی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در سال 1315 بنیانگذاری شده است. مجوز تاسیس این دانشگاه با عنوان «دانشکده امور اقتصادی و دارایی در شهریور 1366 توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی صادر شد که با هدف تربیت مدیران مالی مورد نیاز کشور ابتدا در سال 1367 بطور نیمه متمرکز و بمنظور آموزش و تربیت مدیران مورد نیاز وزارت دارایی و سازمان های تابعه با رشته های میان رشته ای و کاربردی در زمینه مدیریت بانکداری –گمرک-مدیریت بیمه-حسابداری دولتی و مالیاتی و حسابرسی با مجوز وزارت علوم وپذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری آغاز به فعالیت نموده است. در سال 1382، با مصوبه شورای عالی اداری از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شد و تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت با تغییر مدیریت دانشکده در سال 1384 تغییرات وسیعی در دانشکده بوجود آمد و در سال 1386 به دانشکده علوم اقتصادی تغییر نام داد. در سال 1389 دانشکده با دانشگاه علامه طباطبایی ادغام شد سپس در سال 1390 این دانشکده به دانشگاه علوم اقتصادی تغییر ماهیت داد. با مجوز وزارت علوم دانشکده با ساختار جدید سه دانشکده علوم مالی، اقتصاد و مدیریت به دانشگاه علوم اقتصادی تبدیل و از ابتدای سال 1394 به دانشگاه خوارزمی الحاق گردید. لازم به ذکر است که این دانشکده از دیرباز موفق ترین قطب تخصصی حسابداری، حسابرسی، مالیاتی، حسابداری دولتی بوده است و اساتید مجرب و برترین های حرفه برای تدریس کاربردی مطالب مورد نیاز روز صنعت و حرفه به دانشجویان انتخاب می شوند که بهترین موید آن نیز فارغ التحصیلان کارآمد این دانشکده است که اکثرا در سمتهای اجرایی بالا در وزارتخانه ها، سازمان ها و مراکز اداری و اجرایی کشور مشغول کار هستند.