فرمها و اطلاعات مختص دانشجویان کارشناسی ارشد فرمها و اطلاعات مختص دانشجویان کارشناسی ارشد

" فرمها و اطلاعات مختص دانشجویان کارشناسی ارشد "

 

 

لازم است جهت يكنواختي و تاثير در رتبه بندي دانشگاه، دانشجویان گرامی کلیه مقالات خود را بصورت ذیل آدرس دهی نمایند:

مقالات انگلیسی:

Department of ..., Faculty of .........., Kharazmi University, Tehran, Iran

مقالات فارسی:

گروه ...، دانشكده علوم مالی، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، مطابق مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه ، تنها به مقالات کنفرانسی امتیاز تعلق می گیرد که نمایه شده در پورتال کنفرانسها و همایشهای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به آدرس اینترنتی (http://conf.isc.gov.ir/) باشند. لذا قبل از ارسال مقالات خود به همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی داخلی حتما از نمایه بودن آن همایش در سایت مذکور کسب اطلاع نمایید.

نگارش پایان نامه پیشنهادی از ایرانداک

 

دانشجویانی که از پایان نامه خود مقاله استخراج کرده اند و در همایش یا مجلات معتبر به چاپ رسانیده اند لازم است هر دو فرم فرم ارزیابی مستندات پژوهشی (شماره 3) و نیز فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما را تکمیل نمایند

 

سوالات پژوهشی متداول دانشجویان