ریاست دانشکده ریاست دانشکده

نام: دکتر خسرو منطقی
سمت: سرپرست دانشکده علوم مالی
دفتر: ساختمان شماره 4 طبقه سوم
تلفن: 88938384
پست الکترونيک: Drmanteghi@khu.ac.ir
 
 

 

جهت ارتباط مستقیم با سرپرست دانشکده علوم مالی کلیک فرمایید .