ماده 6 آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 94 ماده 6 آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 94

 • باستناد ماده 6 آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب 28/7/93 مدت مجاز تحصيل در دوره كارشناسي ارشد، دو سال ( چهار نيمسال ) است و طبق تبصره اين ماده در صورتيكه دانشجويي در مدت مقرر دانش آموخته نشود، مؤسسه  اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداكثر تا دو نيمسال افزايش دهد و چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم است . لذا دانشجويان پس از ترم ششم براي ترم هفت تمديد سنوات نخواهند شد و حكم محروميت تحصيل براي آنان صادر خواهد شد.

 • باستناد ماده 9 آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي Ph.D  مصوب 93/7/28مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري تخصصي ، حداقل شش نيمسال تحصيلي و حداكثر هشت نيمسال تحصيل است و طبق تبصره اين ماده در صورتيكه دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، مؤسسه اختيار دارد به پيشنهاد استاد راهنما، مدت تحصيل را حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي افزايش دهد چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود پرونده براي تصميم گيري در خصوص ادامه تحصيل به كميسيون موارد خاص مؤسسه ارجاع مي شود. لذا چنانچه كميسيون با ادامه تحصيل موافقت ننمايد محروم از تحصيل خواهد شد. لازم به ذكر است حداكثر سنوات قابل تمديد براي دانشجويان دكتري بر اساس مصوبات كميسيون در صورت داشتن شرايط خاص سيزده ترم بوده و از آن پس يعني بالاتر از 14 منصرف از تحصيل (محروم از تحصيل) محسوب مي شود.

آيين نامه 94 به بعد آيين نامه 94 به بعد

 

 

جهت دريافت فايل آيين نامه جديد آموزشی دوره کارشناسی ارشد مختص ورودی های 94 و بعد کلیک نماييد.

آيين نامه 93 آيين نامه 93

 

جهت دريافت فايل آيين نامه  آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب مورخ 88/1/15  (تا ورودی 93) کليک نماييد.

طرح و تصويب پروپوزال ها طرح و تصويب پروپوزال ها

 

قابل توجه دانشجويان ارشد

 

با توجه به صورتجلسه شورای تحصيلات تکميلی مورخ 25/09/92 در رابطه با طرح و تصويب پروپوزال ها در گروه های آموزشی مقرر شد:

کميته بررسی پروپوزال ها، ظرف مدت معين حداکثر دو هفته ، پيشنهادات واصله را رسيدگی و ضمن درج اشکالات روی پروپوزال ها آن را جهت انجام اصلاحات به دانشجو منعکس نمايد و دانشجو موظف است حداکثر ظرف دو هفته با رفع اشکالات نسخه جديد ونسخه قبلی حاوی اشکالات را، جهت بررسی مجدد به گروه بازگرداند.

 

 

شيوه نامه ارسال پايان نامه به پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ايران شيوه نامه ارسال پايان نامه به پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ايران

 

 

شيوه نامه ارسال پايان نامه به پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ايران

1- مقدمه:

اين شيوه‌نامه در راستای دستورالعمل شماره 12238/4389 تاريخ 86/8/20 وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوری در مورد لزوم امکان دسترسی به منابع غنی علمی(پايان نامه‌ها/رساله‌ها) برای پژوهشگران و علاقه‌مندان، اجتناب از تکرار مطالعات و تحقيقات انجام يافته و تکميل پايگاه اطلاعاتی پايان‌نامه‌های دانشجويی کشور در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ايران تنظيم گرديده است.

2. تعاريف:

دانشگاه: کليه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و ساير موسسه‌های پژوهشی دولتی و غير دولتی زير پوشش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری.

دانشجو: دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای و تخصصی دانشگاه.

پژوهشگاه: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ايران

نماينده: فردی که از سوی دانشگاه برای ارتباط با پژوهشگاه در موضوع شيوه‌نامه معرفی می‌شود. اين فرد، نماينده تام الاختيار دانشگاه در موضوع فوق الذکر بوده و مرجع تاييد کننده برای صحت و اعتبار موارد ارسالی به پژوهشگاه می باشد.

پايان نامه: پايان نامه کارشناسی ارشد يا رساله دکتری حرفه‌ای و تخصصی که مراحل دفاع و اصلاحات پايانی آن به پايان رسيده است.

کتابخانه: کتابخانه مرکزی دانشگاه يا کتابخانه ديگری که از سوی دانشگاه تعيين می‌شود.

3- شيوه‌نامه

 1. 3-1 دانشگاه نمايندهِِ‌ی را در امور مربوط به پايان‌نامه‌های دانشجوی به پژوهشگاه معرفی می‌کند.

  1. دانشگاههايی که جمع آوری پايان نامه ها را به صورت پراکنده و نه متمرکز انجام می دهند می توانند نمايندگانی را معرفی کنند.

 2. 3-2 پژوهشگاه در سامانه‌ الکترونيکی خود يک شناسه به نام هر نماينده تعريف و به او اعلام می‌کند.

 3. 3-3 دانشجو پس ازجلسه دفاع اطلاعات نمايه پايان نامه را به دو زبان فارسی و انگليسی آماده می کند و در نشانی http://thesis.irandoc.ac.ir بخش ورود اطلاعات پايان نامه ، ورود اطلاعات می نمايد و شماره رهگيری را از طريق سيستم دريافت می نمايد

 4. 3-4 کتابخانه، بر اساس ابلاغ دانشگاه نمايه پايان نامه را بررسی و تائيد می‌کند.

 5.  

 6. 3-5 دانشجو پس ازتائيد پايان نامه توسط هيات دواران نسخه نهائی (الکترونيکی و چاپی) پايان نامه خود را همراه با شماره رهگيری جهت تحويل به پژوهشگاه تحويل نماينده می‌دهد.

 7. 3-6 نماينده وارد کردن کد رهگيری و يا شماره دانشجويی به پايگاه اطلاعات پايان نامه به نشانی http://thesis.irandoc.ac.ir از وارد شدن اطلاعات پايان نامه به پايگاه توسط دانشجو اطمينان حاصل می نمايد و نسخه‌ چاپی و الکترونيکی پايان نامه را تحويل می‌گيرد.

 8. 3-7 نماينده، بر مبنای راهنمای مندرج در سامانه الکترونيکی به نشانی http://thesis.irandoc.ac.ir با تاييد اطلاعات ، نسبت به ارسال اطلاعات پايان نامه‌ دانشجو از طريق سامانه اقدام می نمايد..

 9. 3-8 نماينده پس از اطمينان از ارسال موفق فرم و تاييد محتويات پيوست، تائيديه دريافت فرم را از سامانه پرينت می‌کند و پس از تائيد( مهر و امضا)، تحويل دانشجو می‌دهد

 10. 3-9 دانشجو رسيد تحويلی را به بخش فارغ‌التحصيلان دانشگاه تحويل می‌هد

 11. 3-10 نماينده دانشگاه در پايان هر ماه فهرست پايان نامه‌های ارسال شده را تهيه می‌کند و همراه با نسخه صحافی شده پايان نامه‌ها و فايلهای مربوطه به پژوهشگاه ارسال می‌کند.

 12. 3-11 پژوهشگاه پس از کنترل اطلاعات سامانه با پايان نامه های دريافتی ، نسبت به صدور تاييديه نهايی و ارسال آن به دانشگاه اقدام می نمايد.