جدول دروس رشته حسابداری مقطع ارشد جدول دروس رشته حسابداری مقطع ارشد

 

 جهت مشاهده جدول دروس رشته حسابداری مقطع ارشد ورودی های قبل از 93 کلیک فرمایید .

 جهت مشاهده جدول دروس رشته حسابداری مقطع ارشد ورودی های بعد از 93 کلیک فرمایید .

 

 

مقطع کارشناسی

علاقمندان تحصیل در رشته حسابداری می توانند در مقطع کارشناسی  یکی از رشته گرایش های حسابداری، حسابرسی، حسابداری دولتی و حسابداری مالیاتی را انتخاب نمایند. البته لازم به توضیح است که اکثر دانشگاههای کشور در مقطع کارشناسی صرفا رشته حسابداری  (بدون گرایش) را ارائه می دهند. بدیهی است آندسته از دانشجویانی که در برخی دانشگاههای خاص، گرایش های حسابرسی، دولتی یا مالیاتی پذیرفته می شوند، در مقایسه با دانشجویانی که رشته حسابداری ( بدون گرایش) را انتخاب کرده اند، تعداد بیشتری واحد تخصصی خاص در گرایش موردنظرشان خواهند داشت. برای مثال دانشجویانی که رشته حسابرسی را در مقطع کارشناسی انتخاب می کنند دروسی با عنوان حسابرسی (3 ) ، مباحث جاری در حسابرسی و حسابرسی سیستمهای کامپیوتری دارند که مابقی دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته حسابداری این دروس را در واحدهای درسی خود ندارند.

هرچند بدیهی است که فارغ التحصیلان حسابداری گرایش مالیاتی دانش بیشتری درخصوص مباحث تخصصی مالیاتی دارند یا فارغ التحصیلان گرایش حسابرسی تخصص بیشتری درخصوص مباحث تخصصی حسابرسی دارند و یا فارغ التحصیلان گرایش دولتی تخصص بیشتری در اینخصوص دارند، اما به هر حال فرصت های شغلی و ادامه تحصیل فارغ التحصیلان  حسابداری (بدون گرایش)، حسابرسی، دولتی و مالیاتی  با هم تفاوتی ندارد و همگی می توانند تمامی مشاغل ذکر شده در بخش فرصتهای شغلی پیش روی  فارغ التحصیلان حسابداری " را  ایفا کنند.

 

مقطع کارشناسی ارشد حسابداری

آندسته از فارغ التحصیلان کارشناسی که علاقمند به یادگیری مطالب تئوری و نظری پشتوانه عملیات حسابداری هستند و می خواهند به تحقیق و پژوهش بیشتر در این رشته بپردازند می توانند ادامه تحصیل داده و وارد مقطع کارشناسی ارشد این رشته که در اکثر دانشگاههای کشور دایر است، شوند.  دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری بمنظور آموزش تخصصی حسابداری به دانشجویانی که درآینده در حرفه حسابرسی یا مشاغل مختلف حسابداری در موسسات بازرگانی، صنعتی و دولتی مشغول کار خواهند شد، تدوین گردیده است. بدیهی است دانشجویانی که درحال حاضر به کار حسابرسی و حسابداری اشتغال دارند با گذرانیدن این دوره اطلاعات و معلومات تخصصی خود را افزایش داده و مسئولیت های سنگین تری را عهده دار خواهند گردید.

 

طول دوره تحصیل

دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری بصورت کارشناسی ارشد ناپیوسته و آموزشی میباشد. طبق آیین نامه خاص دوره کارشناسی ارشد مصوب ستاد انقلاب فرهنگی طول این دوره برای دانشجویان تمام وقت حداکثر 5/2 سال و برای دانشجویان نیمه وقت حداکثر 5/4 سال واحدهای هر نیمسال برای دانشجویان تمام وقت حداقل 12 واحد و حداکثر 15 واحد است و برای دانشجویان نیمه وقت حداقل 6 واحد و حداکثر 10 واحد می باشد.

داوطلبان ورود به دروه کارشناسی ارشد رشته حسابداری علاوه بر شرایط عمومی ورود به دانشگاه باید دارای شرایط زیر نیز باشند:

الف- داشتن گواهینامه کارشناسی رشته حسابداری

(داوطلبانی که رشته تحصیلی دوره کارشناسی آنان غیر از رشته کارشناسی ارشد حسابداری است، در صورتی پذیرفته میشوند که حداقل 30 واحد اصلی و تخصصی کارشناسی آنان با کارشناسی رشته حسابداری مشترک با شد و واحدهای کمبودآنان از 45 واحد تجاوز نکند).

ب- داشتن معدل کارشناسی حداقل 5/2 از 4 (یا 5/12 از 20)

ج- پذیرفته شدن در امتحان ورودی که شامل دروس تخصصی و زبان خارجه است.

 

تعداد واحدهای کارشناسی ارشد حسابداری:

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری 32 واحد به شرح زیر میباشد

 

  • دانشجویان در هرترم تحصیلی می بایست حداقل 8 واحد و حداکثر 14 واحد اخذ نمایند.

  • حداقل نمره قبولی در هر درس 12  است و معدل دانشجو نباید در هر نیمسال از 14 کمتر شود.

  • دانشجویانی که در دو نیمسال مشروط (معدل کمتر از 14) شود از تحصیل محروم می گردد.

  • دانشجویان باید قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی پایان نامه خود را به تصویب برسانند.

  •  چنانچه دانشجویی تمام ئاحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل 14 گذرانده باشد ولی نتواند یا نخواهد از پایان نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط را با رشته تحصیلی اخذ و با میانگین کل حداقل 14 بگذراند و به شیوه آموزشی، دانش آموخته شود. نوع شیوه دانش آموهتگی در دانشنامه قید می شود