جدول دروس رشته مهندسی مالی جدول دروس رشته مهندسی مالی

 

 

کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی

 

تعريف رشته:

مهندسی مالی عبارتست از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سيستم های مالی و ارائه راه حل های خلاق برای حل مشکلات و مسايل مالی و کاهش ريسک در جهت افزايش ارزش شرکت ها.

در واقع رشته مهندسی مالی را می توان ترکيبی از علوم زير به حساب آورد.

رياضيات مالی- رياضيات کاربردی- علوم کامپيوتر- فن آوری اطلاعات- انبارش داده های مالی محاسبات رايانه ای مالی- مديريت مالی و مخاطره(ريسک).

 

هدف رشته:

راه اندازی رشته مهندسی مالی اهداف زير را دنبال می کند.

1- استفاده از فن آوری محاسباتی و اطلاعاتی پيشرفته در بازارهای مالی و تحليل سرمايه گذاری

2- به کارگيری فنون مهندسی مالی در بانک های تجاری و سرمايه گذاری، موسسات کارگزاری، شرکت های بيمه و واحدهای خزانه داری

3- تحليل مالی موسسات صنعتی و بازرگانی

4- استفاده از ابزارهای کاهش ريسک يا مديريت ريسک

اين اهداف با فراگيری فنون مهندسی مالی در زمينه طراحی ابزارهای مالی جديد(مهندسی اوراق بهادار)، مديريت و مهندسی نقدينگی و مديريت ترازنامه توسط مهندسان مالی محقق می گردد.

 

طول دوره و شکل نظام آن:

کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی يک دوره دوساله، دارای چهار نيمسال مشتمل بر 32 واحد درسی می باشد. متوسط طول اين دوره 2سال و حداکثر 3 سال پيش بينی می شود. برنامه درسی در 4 ترم به صورت زير برنامه ريزی می شود. طول هر ترم 16 هفته کامل بوده و برای هر واحد درسی 16 ساعت موردنظر می باشد.

 

واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای درسی اين دوره حداقل 32 واحد درسی به شرح زير است.

دروس اصلي

12 واحد

دروس اختياری

12 واحد

پايان نامه و سمينار

8 واحد

تبصره: دروس اختياری با توجه به گرايش تخصصی و حوزه فعاليت هر فرد تعيين می گردد.

 

نقش و توانايی فارغ التحصيلان:

مهندسين مالی می توانند در حوزه های زير نقش تعيين کننده داشته باشند.

- صنايع بانکداری خصوصاً بانکداری بين المللی به عنوان کارشناس مهندس مالی جهت تعيين و انتخاب پروژه های سرمايه گذاری و کاهش ريسک مالی

- حوزه تحققيات و مشاوره مالی

- به عنوان کارشناس قيمت گذاری در بورس اوراق بهادار

- در سازمانها به منظور مديريت دارايی ها و سرمايه گذاری ها

- در شرکتهای کارگزاری، سرمايه گذاری وبيمه

- طراحی نرم افزارهای مالی و کنترل صحيح تجارتهای بين بانکی

- به عنوان کارشناس عقد قراردادها و طراحی ابزارهای مالی در موسسات مالی و بورس اوراق بهادار

- و...


 

 

جدول دروس مهندسی مالی:

دروس جبرانی به منظور رفع کمبودهای علمی دانشجويان برای گذراندن اين دوره طراحی شده است.در صورتی که پذيرفته شدگان يک يا چند درس اصلی را نگذرانده باشند می بايست بصورت دروس جبرانی طبق جدول زير بگذرانند .

جدول دروس جبرانی

رديف

نام درس

واحد

1

آمار مهندسی

3

2

تحقيق در عمليات 1

3

3

اقتصاد مهندسی

3

 

جدول دروس اصلی

رديف

نام درس

واحد

1

اصول مهندسی مالی

3

2

مدلهای انتخاب سبد سرمايه گذاری

3

3

فرايندهای تصادفی

3

4

مديريت و تحليل ريسک مالی

3

 

جدول دروس سمينار و پايان نامه

رديف

نام درس

واحد

1

سمينار مهندسی مالی

2

2

پايان نامه

6

 

جدول دروس اختياری

رديف

نام درس

واحد

1

برنامه ريزی استراتژيک

3

2

بازارهای مالی با درآمد ثابت

3

3

فرايندهای تصادفی پيشرفته در مهندسی مالی

3

4

بازارهای مالی اسلامی

3

5

اقتصاد سنجی

3

6

مديريت سرمايه گذاری

3

7

تصميم گيری با معيارهای چندگانه

3

8

سريهای زمانی مالی

3

9

طراحی و پياده سازی سيستم های پشتيبانی محاسبات مالی

3

10

سيستم های خبره در تصميم گيری مالی

3

11

بهينه سازی تصادفی

3

12

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونيک

3

13

بازارهای مالی نوظهور

3

14

مباحث منتخب در مهندسی مالی

3

تبصره: هردانشجو می بايست 12 واحد از دروس اختياری را اخذ نمايد.

 


جهت مشاهده مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس

رشته مهندسي مالي بر روی تصوير زير کليک کنيد.

AWT IMAGE