آخرین مهلت ارائه پروپوزال دانشجویان ورودی 1395( 95/11/20)

 

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری ورودی 1395 می رساند مطابق مصوبه گروه حسابداری این دانشکده، آخرین مهلت ارائه پروپوزال ایشان تا پایان ترم دوم 96-1395می باشد. لذا ضروریست دانشجویان مذکور، نسبت به تکمیل فرم پروپوزال و ارائه آن به گروه اقدام لازم را انجام دهند وتا گذراندن کلیه واحد های درسی فرصت دارند تا پایان نامه خود را تکمیل و بعد از اعلام نمرا ت کلیه دروس کارشناسی ارشدشان از پایان نامه خود دفاع نمایند.