جلسات آموزش نرم افزارهـــای حســــابـــــداری حاسب ملی (95/12/08)

جلسات آموزش نرم افزارهـــای حســــابـــــداری حاسب ملی (شرکت رهنمــا)

 

  

 به اطلاع دانشجویانی که در دوره آموزشی نرم افزار جامع حسابداری حـــاسب ملـــی   ثبت نام کرده اند  می رساند، طبق هماهنگی استاد با دانشجویان مقرر گردید کلاس های این دوره در پنج جلسه پی در پی به ترتیب روز دوشنبه مورخ ( 95/12/09) ،  سه شنبه (95/12/10) ، چهارشنبه (95/12/11) ، شنبه (95/12/14) و یکشنبه (95/12/15)  از ساعت  12  الی  13:30 برگزار خواهد شد.