دستور العمل بهره مندی از بورس های تحصیلی اعطایی از دول خارجی(95/11/25)

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، بر اساس اقدامات و تلاش های بعمل آمده و همچنین  نامه به شماره 137993 مورخ 1395/11/18 بنیاد بورس دولت مجارستان با اعطای تعدادی بورس در مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته های تحصیلی مختلف برای سال 2018-2017 موافق نموده است . خواهشمند است جهت مشاهده متن کامل نامه کلیک فرمایید .

علاقمندان واجد شرایط جهت  مشاهده فرم اطلاعات کلیک فرمایند .

جهت مشاهده دستوالعمل بهره مندی از بورس های تحصیلی اعطایی از دول خارجی (بورس دول)  کلیک فرمایید .