سومین کنگره بین المللی پژوهشهای کاربردی علوم اسلامی (95/06/07)