قابل توجه دانشجویان ارشد {مراحل انجام کار بعد از تصویب پروپوزال} (95/10/26)

" قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد "

به اطلاع دانشجویانی که پروپوزال آنها در  شوراء آموزشی دانشکده تصویب شده است می رساند جهت تحویل موارد ذیل به کارشناس مسئول پژوهش دانشکده علوم مالی ( سرکار خانم دین پرست) مستقر در دانشکده علوم مالی، بلوک3، طبقه چهارم  ( شماره تماس 88942755) سریعاً اقدام نمایند:

  1. فرم عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه (ایران داک) که به تایید استاد راهنما رسیده باشد.

  2. گزارش پیشرفت کار پایان نامه و دریافت ابلاغ اساتید راهنما و مشاور پایان نامه (قابل ذکر است که گزارش پیشرفت کار دو سری تهیه شده که یک سری به کارشناس آموزش و یک سری به کارشناس پژوهش تحویل داده شود).

  3. تحویل حکم کارگزینی اساتیدی که هیأت علمی دانشگاه خوارزمی نیستند ( دانشجو موظف است آخرین حکم کارگزینی استاد مربوطه را از ایشان اخذ نماید).

  4.  تحویل فرم قرارداد با اساتید راهنما و مشاور که هیأت علمی دانشگاه خوارزمی نیستند. ( قرارداد استاد داور (مدعو)  ، قرارداد استاد مشاور و راهنما (مدعو)  )