قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که تقاضای تغییر به آموزش محور رادارند (95/10/30)

" قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد "

 

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم مالی ورودی سال 1394 می رساند، دانشجویانی که به هر دلیل نمی توانند یا تمایلی به اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد ندارند،حداکثر تا پنجم بهمن ماه فرصت دارند درخواست کتبی خود مبنی بر تغییر شیوه تحصیلی که در آن دلایل توجیهی مستدل ارائه شده باشد به  " آموزش محور" را به مدیرگروه آموزشی مربوطه ارائه دهند تا درصورت تایید شورای دانشکده و دانشگاه، دروس سمینار را اخذ نمایند . مطابق با ماده 25 آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد مصوب سال 94 نوع شيوه دانش آموختگي (آموزش محور) درگواهي موقت ودانشنامه این دسته از دانشجویان درج می شود. بدیهی است ، عواقب هرگونه تاخیر در این درخواست متوجه خود دانشجو است . زیرا مطابق آیین نامه چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل 14 گذرانده باشد ولی نتواند یا نخواهد از پایان نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط را با رشته تحصیلی اخذ و با میانگین کل حداقل 14 بگذراند و به شیوه آموزشی، دانش آموخته شود.