مقاله آقای دکتر فخرالدین محمدرضایی در مجله معتبر بین المللی حسابداری منتشر شد(95/07/05)

به اطلاع می رساند مقاله آقای دکتر فخر الدین محمدرضایی با عنوان ذیل

Audit report lag: the role of auditor type and increased competition in the audit market

در مجله معتبرAccounting & Finance منتشر شده است. این مجله دارای رتبه A استرالیا با IF یک می باشد.