نکات مهم در خصوص برگزاری امتحانات پایان ترم

دانشجویان محترم  لطفا به نکات ذیل  در خصوص امتحانات  توجه فرمایید :

1.کارت ورود به جلسه را از سیستم گلستان ( شماره گزارش 428) پرینت گرفته و در ایام امتحانات با کارت دانشجویی  به همراه خود داشته باشید.شماره صندلی هر آزمون در کارت ورود به جلسه ثبت شده است.

2.به همراه داشتن تلفن همراه و در صورت مشاهده هر گونه استفاده ازآن، به منزله تقلب محسوب می شود.لذا در امتحاناتی که نیاز به ماشین حساب می باشد تحت هیچ شرایطی امکان استفاده از گوشی امکان پذیر نیست.

3.امتحانات راس ساعت مقرر شروع خواهد شد و پس از شروع امتحان از ورود دانشجویان جلوگیری خواهد شد.لذا، لازم است نيم ساعت قبل از شروع هر امتحان در دانشكده حضور بهم رسانيد.

4. در صورت غیبت در امتحان به علت بیماری و یا هر دلیل پزشکی دیگر ، می بایست حداکثر 72  ساعت پس از تاریخ امتحان ، مدارک پزشکی تایید شده  توسط   پزشک معتمد دانشگاه (واقع در خیابان مفتح -خ خاقانی ساختمان اداری خوارزمی) به  کارشناس مربوطه تحویل دهید، در غیر این صورت نمره صفر منظور خواهد شد.

  1.  

ستاد امتحانات