همایش روش های تامین مالی دانشگاهها و کار آفرینی (96/08/23)

برای ثبت ایده های دانشجویی روی لینک ذیل کلیک نمایید ( به ایده های برتر جوایز نفیسی داده می شود)

http://meducate.ir/index.php/ideastudent/