پیام تبریک به مناسبت قبولی دکتری به آقای مهر علی تبار

جناب آقای بهروز مهر علی تبار فیروز جاه

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری  دانشگاه خوارزمی

 

مـوفقیـت شما را در قبولی آزمون مقطع دکتری تخــصــصی(PHDرشته حسابداری  در  دانشگاه باهنر کرمان،  صمیمانه تبریک    می گوییم و توفیقات روز افزون شما را در کسب مدارج عالی آرزومندیم.