پیام تبریک به مناسبت قبولی دکتری به خانم نسرین پاشائی (96/06/06)

سرکار خانم نسرین پاشائی ارس

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی  دانشگاه خوارزمی

 

مـوفقیـت شما را در قبولی آزمون مقطع دکتری تخــصــصی(PHDرشته مهندسی مالی در دانشگاه تهران، صمیمانه تبریک می گوییم و توفیقات روز افزون شما را در کسب مدارج عالی آرزومندیم.