پیام تبریک به مناسبت قبولی دکتری (95/06/15)

جناب آقای محمد جواد رمضانی

دانشجوی کارشناسی ارشد  رشته حسابداری دانشگاه خوارزمی

 

مـوفقیـت شما را در قبولی آزمون مقطع دکتری تخــصــصی(PHDرشته حسابداری در دانشگاه تربیت مدرس، صمیمانه تبریک  می گوییم و توفیقات روز افزون شما را در کسب مدارج عالی آرزومندیم.