پیام تبریک به مناسبت قبولی دکتری (96/06/06)

جناب آقای هادی قره باغی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی  دانشگاه خوارزمی

 

مـوفقیـت شما را در قبولی آزمون مقطع دکتری تخــصــصی(PHDرشته مهندسی مالی در دانشگاه اصفهان، صمیمانه تبریک می گوییم و توفیقات روز افزون شما را در کسب مدارج عالی آرزومندیم.