پیام تبریک به مناسبت قبولی دکتری (96/06/06)

جناب آقای مرتضی برزگر

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری  دانشگاه خوارزمی

 

مـوفقیـت شما را در قبولی آزمون مقطع دکتری تخــصــصی(PHDرشته حسابداری در دانشگاه امام خمینی قزوین، صمیمانه تبریک می گوییم و توفیقات روز افزون شما را در کسب مدارج عالی آرزومندیم.