پیام تسلیت به جناب آقای دکتر پاکیزه عضو هیت علمی دانشکده علوم مالی (95/09/01)