کتاب روش پژوهش در حسابداری دکتر محمدرضایی(استادیار محترم گروه حسابداری) منتشر شد (96/04/20)

به اطلاع کلیه اساتید محترم و دانشجویان گرامی می رساند کتاب روش پژوهش در حسابداری: راهنمای عملی برای نگارش مقاله با رویکرد مجلات معتبر بین المللی توسط اقای دکتر محمدرضایی، استادیار محترم گروه حسابداری دانشکده علوم مالی از انتشارات ترمه منتشر شده است. این کتاب شامل هشت فصل است و ضمن معرفی لیست مجلات معتبر تخصصی حسابداری در سطح بین المللی و تشریح اجزای یک مقاله آرشیوی؛ به سابقه چاپ مقالات براساس داده های ایران در مجلات معتبر تخصصی حسابداری در سطح بین المللی می پردازد و هفت گام ضروری برای تدوین و چاپ مقالات در مجلات معتبر بین المللی را تشریح می کند.