یاد آوری نکات لازم الاجرا در امتحانات پایان ترم وآئین نامه کمیته انضباطی(96/10/11)