آخرین اخبار حسابداری و مالی ایران و جهان

 لازم است به عنوان یک دانشجوی پویا و هوشیار از آخرین تحولات، اخبار و وقایع مربوط به رشته  مطلع باشید.  یکی از راه هایی که می توان از آخرین اخبار رشته حسابداری مطلع شد،مراجعه به سایت http://www.accountingeducation.com/ و عضویت در خبرنامه هفتگی آن برای دریافت مجانی آخرین اخبار حسابداری جهان (به زبان انگلیسی) از طریق ایمیل است.

 

 برای آن دسته از افرادی که می خواهند اخبار حرفه حسابداری را به زبان فارسی مطالعه کنند، نیز مراجعه به سایت مجله "حسابرس" که سازمان حسابرسی آن را منتشر می نمايد، توصیه می شود. درضمن می توان با تکميل فرم ثبت نام موجود در سایت http://www.hesabras.com/fa/newsitems/newsletter ووارد کردن آدرس ایمیلتان و علامت زدن گزينه "ارسال خبرنامه" که در اين فرم قرار دارد، بطور هفتگی خبرنامه حسابداری که به زبان فارسی است و اطلاعات مفيدی درخصوص آخرين رويدادهای حسابداری ایران و جهان ارائه می دهد را از طريق ايميل دریافت کرد

به دانشجویان رشته مدیریت مالی نیز توصیه می شود به سایت http://www.investopedia.com/ مراجعه نمایند.