دانشکده علوم مالی- همایش ها
کارگاه آموزشی "نحوه محاسبه نسبت توانگری مالی و صحت آن" (پژوهشکده بیمه)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/16 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم مالی:
http://khu.ac.ir/find-24.22191.71062.fa.html
برگشت به اصل مطلب