توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی اقتصاد
دانشگاه امام صادق (ع )
1384/06/31
2
کارشناسی ارشد اقتصاد
دانشگاه امام صادق (ع )
1386/05/21
3
دکتری تخصصی اقتصاد - گرایش مالی
دانشگاه تهران
1392/10/21
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تعیین استراتژی بهینه سرمایه‌ گذاری در بازار سرمایه در زمان وقوع شوک‌ های مثبت و منفی
محمد ابراهیم آقابابایی
تکمیل شده
1398
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
پایان نامه
سیدعلی ناجی اصفهانی
2
بررسی تاثیر احساسات سرمایه گذاران بر نقدشوندگی بازار و نوسان آن در بورس اوراق بهادار تهران
الهام علییان
3
بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود برارزش ذاتی شرکت دربورس اوراق بهادارتهران
مونا رشیدی
4
بررسی استراتژی معاملاتی میانگین متحرک میان روزی بر روی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران
پدرام بوساک
5
بررسی تاثیر تعامل اثر تمایلاتی و تورش لنگر قیمتی بر مومنتوم بازده سهام
لیلا رضافر
6
بررسی شیوه تعیین قیمت سهم توسط سرمایه گذاران پس ازشوک قیمتی
هانیه ادیب مهر
7
بررسی احساسات سرمایه گذاران و همزمانی بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
سعید مدنی
8
بررسی اثر خودکنترلی و خوش بینی بر پس انداز و رفاه مالی
فاطمه نوروزی گلیجان
9
علیت وهم حرکتی قیمتهای بازارهای مالی با استفاده ازروش تبدیل موجک
الناز زلفی
10
تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر انواع عدم کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر نقش محدودیت تامین مالی
عاطفه رضائیان رامشه
11
بررسی رفتارجمعی کاذب وواقعی درمیان سرمایه گذاران ناهمگون
زهرا ایزدیار
12
عوامل موثر بر رفتار ریسک سیستماتیک در صنعت پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران
فرزانه روحی
13
بررسی ارتباط میان احساسات و رفتار معاملاتی سرمایه گذاران با بازده های سهام
فاطمه ابراهیمی سروعلیا
14
بررسی واکنشی بازار سهام نسبت به رخدادهای شدید بازار
مرتضی طالبی
15
تاثیر نوسانات جریان وجوه نقد واحساسات سرمایه گذاران بربازده سهام دربورس اوراق بهادار تهران
میثم قربانی
16
بررسی پویایی های قیمت نفت برمومنتوم صنایع دربورس اوراق بهادارتهران
شیما ال حیدر
17
بررسی اثربخشی معاملات سکه طلا جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام
سهیلا حقوقی
18
بررسی تآثیر سیاست های پولی بر میزان انباشت مطالبات غیر تجاری بانک ها با رویکرد پویایی های سیستم
علی حسین پور
19
بررسی تاثیر سیاست پولی و رفتار توده ای در مدل 4 عاملی کارهارت روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط
نسیم دریکوند
20
بررسی کارایی سبدهای سهام بهینه مشخصه محور در بورس اوراق بهادار تهران
عماد نودرارپور
21
تاثیر منابع تامین مالی بر رشد شرکتهای کوچک ومتوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مریم گلقندشتی
22
بررسی اثر سرایت نوسانات قیمت نفت بر شاخص صنایع بورس اوراق بهادار تهران
الناز نصیری
23
بررسی تاثیر رشد وامدهی بر ارزش گذاری سهام بانکها در صنعت بانکداری ایران
کامبیز کشتکار
24
ارائه الگوریتم متوازن سازی مجدد کارا ومقیاس پذیر برای پرتفوهای بهینه سرمایه گذاری
علیرضا ولیدی
25
مطالبات معوق بانکی در اقتصاد ایران وتحلیل تعادل بلند مدت با استفاده مدل تصحیح خطای برداری
ساراناز معززآغزیارت
26
بررسی اثر تقدم – تاخر در بورس اوراق بهادار تهران
شقایق رضائی
27
ارائه مدل هشدار سریع مالی در صنایع خودرو و ماشین آلات بورس اوراق بهادار تهران وبرسی کارایی آن
زهرا خورشیدی
28
بررسی رفتار توده ای مبتنی بر واریانس موزون مقطعی در بورس اوراق بهادار تهران
اکرم سادات ساداتی
29
تحلیل مقایسه ای رویکرد شرطی مبتنی بر عدل مدل GARCH ورویکرد غیر شرطی در ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران
زهرا بختیاری
30
بررسی تاثیر خودکارآمدی مالی بر رفتار مالی
فاطمه خوبانی
31
عوامل تاثیر گزار بر رفتارهای مدیریت مالی شخصی در میان جوانان ایران
سمانه خادمی
32
تاثیر عوامل شخصیتی بر خرید اعتباری اعطایی توسط کارگزاران
سولماز اشرفی وایقان
33
بررسی تاثیر بازده های فازی بر کارایی پرتفوی بهینه ی مقید در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور
هدیه بیهقی
34
بی قاعدگی اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران
سعید رفیعی
35
مقایسه تأثیر بیشینه‌‍‌ی معیارهای کم‌بسامد و پربسامد نقدشوندگی بر بازده سهام
بهنود علی زاده بذرافشان
36
بررسی تاثیر احساسات سرمایه گذار بر زمانبندی عرضه ثانویه سهام و عملکرد قیمتی سهام پس از آن
مائده اسکندری
37
علیت وهم حرکتی قیمت های بازارهای مالی با استفاده ازروش موجک
الناز زلفی
38
تاثیرمتغیرهای کلان اقتصادی برشاخص صنایع مختلف(رهیافت مدل تصحیح خطای برداری)
زهرا ابری
39
بررسی تاثیر سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران در سودآوری استراتژی مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران
علی اصغریان
40
نقش احساسات بازار و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر بازده مازاد سبدهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
مهیا کریم زاده خسرو شاهی
41
بررسی ارتباط تقاضای سهام با ویژگی قرعه کشی و شرایط بحرانی در بورس اوراق بهادار تهران
مطهره هاشمی عهد
42
اثر متقابل رفتارهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران: رویکرد خودرگرسیون برداری پانل
سینا پاکدامن کلتی
دروس ترم جاری
558 - اقتصاد مدیریت(کاربرد تحلیل اقتصادی در مدیریت سرمایه گذاری) - روز: چهارشنبه - از ساعت 16:30 تا 18:00
558 - اقتصاد مدیریت(کاربرد تحلیل اقتصادی در مدیریت سرمایه گذاری) - روز: سه شنبه - از ساعت 13:00 تا 14:30
602 - اقتصاد سنجی مالی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
602 - اقتصاد سنجی مالی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
026 - اقتصاد سنجی مالی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
026 - اقتصاد سنجی مالی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
026 - اقتصاد سنجی مالی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:00 تا 14:30
026 - اقتصاد سنجی مالی - روز: سه شنبه - از ساعت 13:00 تا 14:30
026 - اقتصاد سنجی مالی - روز: یک شنبه - از ساعت 15:00 تا 16:30
026 - اقتصاد سنجی مالی - روز: سه شنبه - از ساعت 15:00 تا 16:30