اطلاعیه های دانشکده
همایش ملی جنگ ترکیبی
یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲
آرشیو
اطلاعیه سایر دانشگاه ها
آرشیو
اخبار
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲
۱۲ شهریور
سرپرست دانشکده علوم مالی منصوب شد
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲
۱۲ شهریور
تشکر و قدردانی از سرپرست سابق دانشکده
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه ها
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع سیستم های مالی
آقای سینا پاکدامن کلتی
اثر متقابل رفتارهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران: رویکرد خودرگرسیون برداری پانل
زمان: دوشنبه 1402/11/30ساعت 17:00
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مدیریت مالی
آقای محمدامین مقدسی
استراتژی افزایش احتمال بازدهی مثبت و کنترل ریسک سبد سهام به کمک روش های یادگیری ماشینی ...
زمان: دوشنبه 1402/11/30ساعت 17:00
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع سیستم های مالی
خانم مطهره هاشمی عهد
بررسی ارتباط تقاضای سهام با ویژگی قرعه کشی و شرایط بحرانی در بورس اوراق بهادار تهران ...
زمان: دوشنبه 1402/11/30ساعت 14:00
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مدیریت مالی
آقای تقی تلاش
پیاده سازی یک چهارچوب مفهومی قرارداد هوشمند مبتنی بر بلاک چین در بخش املاک و مستغلات ...
زمان: دوشنبه 1402/11/30ساعت 13:00
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع سیستم های مالی
آقای علی احمدی شجاع
انتخاب رمز ارز با الگوریتم فرا ابتکاری و پیش بینی بازده بر اساس الگوریتم یادگیری ماشین، ...
زمان: یکشنبه 1402/11/29ساعت 11:00
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه ریاضیات مالی
آقای کریست آبنوسیان
تشخیص بیماری ازروی تصاویر با استفاده ازالگوریتم شبکه های عمیق تفسیر پذیر وهم افزا
زمان: یکشنبه 1402/11/29ساعت 08:00
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مدیریت مالی
خانم پری سیما روح بخش
تاثیر شوک های درآمد نفت بر عملکرد بانک ها در اقتصاد ایران
زمان: یکشنبه 1402/11/29 ساعت 10:00
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه حسابداری
آقای علی محمد عظیمی دیزج
بررسی تاثیر توانائی مدیر عامل بر سیاست تقسیم سود با تعدیل کنندگی سودآوری و نوسانات جریان ...
زمان: یکشنبه 1402/11/29ساعت 17:30
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه حسابداری
آقای محمد پهلوانی
خودشیفتگی شریک حسابرس، خطای حسابرسی و تعداد بندهای شرط غیر تکراری گزارش حسابرس
زمان: یکشنبه 1402/11/29ساعت 17:00
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه حسابداری
آقای محمد درویشی
هوشمندسازی پرداخت های بودجه عمومی با بهره گیری از فن آوری بلاکچین
زمان: یکشنبه 1402/11/15 ساعت 16:00
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه ریاضیات مالی
خانم سارا بهمنی
بسط های مجانبی تطبیقی درمهندسی مالی
زمان: دوشنبه 1402/11/09ساعت 10:00
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مدیریت مالی
آقای آریا روان گرد
رتبه بندی شرکت های کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار
زمان: دوشنبه 1402/10/18ساعت 15:00
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه حسابداری
خانم راضیه غمیلوی کلوجه
بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری دفتر کل توزیع شده در کاربردهای حسابداری با استفاده ...
زمان: چهارشنبه 1402/10/06ساعت 17:00
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه حسابداری
آقای محمدمهدی نوری
ارزشیابی کیفیت برنامه درسی کارشناسی ارشد حسابرسی در ایران: از دیدگاه اساتید، حسابرسان عضوجامعه حسابداران ...
زمان: یک شنبه 1402/09/19ساعت 10:00
اطلاعات بیشتر
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مدیریت مالی
آقای سامان عباسی حمیدآباد
مومنتوم درون روزی و رفتار معاملاتی سرمایه گذار
زمان: سه شنبه 1402/09/14ساعت 16:00
اطلاعات بیشتر
آرشیو
همایش ها
همایش ملی جنگ ترکیبی
یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: 17-14 بهمن ۱۴۰2
انتخاب واحد با تاخیر: 20-18 بهمن 1402
شروع کلاسها: 21 بهمن ۱۴۰2
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 30-28 بهمن 1402
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 14 فروردین لغایت 12 خرداد 1403
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 23 خرداد 1403
امتحانات: 26 خرداد لغایت 11 تیر 1403
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده: 25-22 اردیبهشت 1403
ارزشیابی نیمسال جاری: 29 اردیبهشت لغایت 7 خرداد 1403