راهنمای درخواست اشتغال به تحصیل در سامانه گلستان

 | تاریخ ارسال: 1402/9/12 | 
مرحله۱: ﻬﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻻﺯﻡ است ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ، در ابتدا از قسمت " پیشخوان خدمت " گزینه "درخواست گواهی اشتغال به تحصیل و شهریه " را انتخاب نماید.
 
مرحله۲: در این مرحله صفحه جدیدی باز میشود که شامل گزینه های مختلفی جهت تنظیم گواهی جدید مطابق با نیاز های دانشجو و مرکز یا سازمان مورد نظر میباشد مانند شهر و اداره محل ارسال وتوضیحات مندرج در گواهی . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﻉ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺁﻳﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩ ﮔﺰﻳﻨﻪ " ﺳﺎﻳﺮ " ﺭﺍ برای ﻧﻮﻉ ﮔﻮﺍﻫﻲ انتخاب ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ نیاز ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ " ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ موارد " ﻣﻌﺪﻝ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺍﺣـﺪ ﮔﺬﺭﺍﻧـﺪﻩ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍز ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﻴﻠـﺪﻫﺎﻱ اول تا ششم انتخاب نماید .
 
توجه: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺍﺩﺍﺭاﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﻭﻱ ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻧـﻮﻉ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺭﺍ " ﺳﺎﻳﺮ " ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩه و سپس نام شهر و اداره مورد نظر را به صورت دستی در سیستم (در سمت چپ فرم) وارد نماید.
مرحله۳: با کلیک بر روی گزینه " بررسی " در صورت عدم وجود مشکل ﭘﻴﻐﺎﻡ ﺳﺒﺰ ﺭﻧﮓ " ﻣﺸﮑﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳـﺖ ﮔـﻮﺍﻫﻲ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴل وجود ندارﺩ " ﻇﺎﻫﺮ می ﮔﺮﺩﺩ . سپس با انتخاب گزینه " ایجاد " سطری برای شما ایجاد می شود.
تیک سبز رنگ (تایید و ارسال ) را کلیک نمایید .

 
مرحله۴: ﺣﺬف یا ﺍﺻﻼﺡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ براﻱ ﭼﺎﭖ ﮔـﻮﺍﻫﻲ ﺍﻗـﺪﺍﻡ ﻧﮑـﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷـﺪ ( ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﻋـﺪﻡ ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ) ﺍﻣﮑﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

در پایان درخواست شما به سمت کارشناس گروه مربوطه  ارجاع خواهد شد و می بایست به آموزش دانشکده مراجعه نمایید.
 
 

 

 


دفعات مشاهده: 4032 بار   |   دفعات چاپ: 146 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر