با نهادها و سازمانهای حرفه ای حسابداری ایران و جهان آشنا شویم

 | تاریخ ارسال: 1398/8/12 | 

فهرست انجمنها، نهادها و سازمان های حرفه ای حسابداری کشور ایران (برای ورود به سایت مربوطه روی نام آن کلیک نمایید)

وزارت امور اقتصاد و دارایی

سازمان امور مالیاتی کشور

دیوان محاسبات کشور

سازمان حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران

انجمن حسابداران خبره ایران

مرکز آموزش حسابداران خبره

انجمن حسابداری ایران

انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران

انجمن حسابداری مدیریت ایران

انجمن حسابرسان داخلی ایران

انجمن مهندسی مالی ایران

فهرست انجمن های حرفه ای کشورهای مختلف جهان (برای ورود به سایت مربوطه روی نام آن کلیک نمایید)

AGN International-North America

Affiliated Conference of Practicing Accountants International

American Accounting Association

Accounting & financial women's Alliance

American Women's Society of Certified Public Accountants AWSCPA

The International Arab Society of Certified Accountants (ASCA

Association of Certified Fraud Examiners

(Association of Chartered Accountants in the U.S. (ACAUS

(Association of Chartered Certified Accountants (ACCA

(Association of Government Accountants (AGA

Association of Latino Professionals in Finance and Accounting (ALPFA

Beta Alpha Psi

(British Accounting Association (BAFA

(Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA 

Certified General Accountants Association of British Columbia

Certified General Accountants Association of Canada

Certified General Accountants Association of Ontario

Certified Management Accountants CMA Canada

(Certified Management Accountants–Alberta (CMAA

Certified Management Accountants–Ontario

Certified Management Accountants of B.C

Chartered Accountants of British Columbia

Chartered Institute of Management Accountants

CPA Associates International

CPA Australia

DFK International

DFK International/USA

European Accounting Association

Financial Management Association International

(Government Finance Officers Association (GFOA

Hong Kong Society of Accountants

Independent Accountants International

Indonesian Institute of Accountants

Institute of Certified Public Accountants in Ireland

(Institute of Certified Public Accountants of Singapore (ICPAS

Institute of Chartered Accountants in Australia

Institute of Chartered Accountants in England and Wales   (ICAEW

Institute of Chartered Accountants in Ireland

(Institute of Chartered Accountants of India (ICAI

(Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP

Institute of Cost & Management Accountants of Pakistan

Institute of Financial Accountants

Institute of Internal Auditors

Institute of Internal Auditors

(Institute of Management Accountants (IMA

(International Center for Accounting Reform (ICAR

(International Federation of Accountant s ( IFAC

International Group of Accounting Firms

Midsnell Group International

MSI Global Alliance

National Association of Black Accountants

(National Association of State Boards of Accountancy (NASBA

National Association of Tax Practitioners

National Conference of CPA Practitioners  National Institute of Accountants  

New Brunswick Institute of Chartered Accountants

New England Peer Review

PKF North American Network

Quebec Institute of Chartered Accountants

(Saudi Organization for Certified Public Accountants (SOCPA

Spanish Association of Accounting and Business Administration  (AECA

The Institute of Chartered Accountants of New Zealand 

The Institute of Chartered Accountants of Nigeria

The Institute of Cost and Works Accountants of India

The Iranian Accounting Association

[The National Institute of Certified Public Accountants [India

Verband der Certified Public Accountants in Deutschland e.V. German CPA Society


دفعات مشاهده: 17398 بار   |   دفعات چاپ: 1206 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر