اطلاعات تماس

 | تاریخ ارسال: 1403/2/30 | 


نشانی: تهران، خیابان حافظ ، خیابان رودسر ، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم مالی   

تماس با ریاست دانشکده: ۸۸۹۳۸۳۸۴-۰۲۱

فکس: ۸۸۹۴۰۷۷۱
کدپستی : ۱۵۹۳۶۵۶۳۱۱

ارتباط با اپراتور :     ۸۸۹۴۲۳۲۳  و  ۸۸۹۴۲۷۳۲ و ۸۸۹۴۳۲۲۲
   شماره تماس مستقیم :   ۸۸۹۴۳۶۵۱

 

  • شماره های تماس اعضای محترم هیات علمی دانشکده علوم مالی :
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت  شماره تماس
 ۱   دکتر رضا اکبریان ریاست دانشکده ۸۸۹۳۸۳۸۴ 
۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۸۱
  ۲   دکتر رضا اکبریان معاون آموزشی ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۸۱
 ۳ دکتر احمدرضا یزدانیان معاون پژوهشی
و عضو گروه ریاضیات مالی 
۸۸۹۲۴۳۳۹
 
۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۵۲
 ۴  دکتر کامران پاکیزه مدیرگروه مدیریت مالی و مهندسی مالی ۸۸۹۳۶۲۴۹ 
 ۵  دکتر حامد عمرانی مدیرگروه حسابداری ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۶۶
 ۶   دکتر محمدعلی جعفری مدیرگروه ریاضیات مالی  ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۷۵
 ۷  دکتر مجتبی رنجبر گروه ریاضیات مالی  ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۷۵ 
 ۸   دکتر سید محمدمهدی کاظمی  گروه ریاضیات مالی  ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۶۶
 ۹  دکتر خسرو منطقی  گروه ریاضیات مالی   ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۸۴
 ۱۰ دکتر عبدالرسول مستاجران گورتانی  گروه ریاضیات مالی   ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۵۱
 ۱۰ دکتر مرضیه خاکستری  گروه ریاضیات مالی   ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی  ۲۵۸
 ۱۱ دکتر زهرا دیانتی دیلمی  گروه حسابداری ۸۸۹۴۴۳۸۸
۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۴۵
 ۱۲ دکتر محسن تنانی  گروه حسابداری ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۵۵
 ۱۳ دکتر حسن فرج زاده دهکردی  گروه حسابداری ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۵۵
۱۴ دکتر محمدجواد شیخ  گروه حسابداری ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۷۱
۱۵ دکتر مرتضی کاظم پور  گروه حسابداری ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۵۵
 ۱۶
۱۷
۱۸ دکتر محمدرضادهقانی احمد آبادی گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۵۱
۱۹ دکتر محمد ابراهیم آقابابائی گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۵۶
۲۰ دکتر رضا شیخ رابری گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۵۱
  ۲۱ دکتر میثم بلگوریان گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۵۸
۲۲ دکتر حسین دستخوان   گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۵۸ 
 ۲۳ دکتر معصومه جباری فر گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی  ۲۵۸
 ۲۴ دکتر احسان طیبی ثانی  گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی   ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۵۱
 ۲۵ دفتر پایگاه بسیج شهید احمد روشنی ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۵۱
 
   
  • شماره های تماس کارکنان دانشکده علوم مالی :
 
ردیف تصویر پرسنلی نام و نام خانوادگی سمت  شماره تماس
  ۱ 
جناب آقای خورشیدوند
رئیس اداره خدمات آموزشی دانشکده ،
کارشناس دانشجویان مقطع دکتری
۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۰۷
 ۲ سرکارخانم صفدری کارشناس مسئول آموزش کلیه رشته های تحصیلات تکمیلی  و
مسئول برگزاری امتحانات
 
     
  ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۲۵
 ۳  سرکارخانم چاواری کارشناس آموزش رشته حسابداری مقطع کارشناسی
 و مسئول دانشجویان مهمان                  
  ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۲۱
 ۴  سرکارخانم رازی کارشناس آموزش رشته مدیریت مالی مقطع کارشناسی ،
کارشناس دانشجویان کهاد
ادمین پرتال دانشکده
 رابط خبری دانشکده  و 
امور آموزشی ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای محترم هیئت علمی
 (ماده ۲  و ۴)
   ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۲۵
 ۵  سرکارخانم اسکندری زاد مسئول دفتر ریاست دانشکده ۸۸۹۳۸۳۸۴ 
۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۸۱
 ۶  جناب آقای محسن پور راجعونی کارشناس مسئول امور پژوهشی
مسئول دفتر اساتید
۸۸۹۴۵۱۱۱
۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۶۰
 ۷  سرکار خانم دین پرست کارشناس پژوهش
۸۸۹۲۴۳۳۹
   ۸۸۹۴۲۳۲۳ داخلی ۲۳۸
 ۸ سرکار خانم فریده عراقیان رامشینی کارشناس IT ۸۸۹۳۸۳۸۴ داخلی ۲۱۴

 


دفعات مشاهده: 4161 بار   |   دفعات چاپ: 320 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر