مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: دفاعیه :
:: بررسی ارتباط فرهنگ اجتناب از مالیات و رفتار کارکنان با عملکرد پایدار شرکت: نقش تعدیلگری مسئولیت اجتماعی شرکت - 1403/4/20 -
:: پوشش ریسک گسسته-زمان براساس یادگیری کمینه ی واریانس ازداده های بازار - 1403/3/26 -
:: توسعه روش های مجانبی برای قیمت گذاری اختیار معاملات باسررسید بلندمدت - 1403/3/26 -
:: ادغام موسسات حسابرسی، ابقا، تغییر و انتخاب حسابرس (هم ترازی حسابرس و صاحبکار) - 1403/3/26 -
:: اثر متقابل رفتارهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران: رویکرد خودرگرسیون برداری پانل - 1402/11/30 -
:: استراتژی افزایش احتمال بازدهی مثبت و کنترل ریسک سبد سهام به کمک روش های یادگیری ماشینی و آماری - 1402/11/30 -
:: بررسی ارتباط تقاضای سهام با ویژگی قرعه کشی و شرایط بحرانی در بورس اوراق بهادار تهران - 1402/11/30 -
:: پیاده سازی یک چهارچوب مفهومی قرارداد هوشمند مبتنی بر بلاک چین در بخش املاک و مستغلات - 1402/11/30 -
:: انتخاب رمز ارز با الگوریتم فرا ابتکاری و پیش بینی بازده بر اساس الگوریتم یادگیری ماشین، متن کاوی اخبار و ساخت پرتفوی با مدل (MPT) - 1402/11/29 -
:: تشخیص بیماری ازروی تصاویر با استفاده ازالگوریتم شبکه های عمیق تفسیر پذیر وهم افزا - 1402/11/29 -
:: تاثیر شوک های درآمد نفت بر عملکرد بانک ها در اقتصاد ایران - 1402/11/29 -
:: بررسی تاثیر توانائی مدیر عامل بر سیاست تقسیم سود با تعدیل کنندگی سودآوری و نوسانات جریان نقدی - 1402/11/28 -
:: خودشیفتگی شریک حسابرس، خطای حسابرسی و تعداد بندهای شرط غیر تکراری گزارش حسابرس - 1402/11/28 -
:: هوشمندسازی پرداخت های بودجه عمومی با بهره گیری از فن آوری بلاکچین - 1402/11/15 -
:: بسط های مجانبی تطبیقی درمهندسی مالی - 1402/11/8 -
:: رتبه بندی شرکت های کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار - 1402/10/18 -
:: بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری دفتر کل توزیع شده در کاربردهای حسابداری با استفاده از چهار چوب فناوری-سازمان-محیط - 1402/10/4 -
:: ارزشیابی کیفیت برنامه درسی کارشناسی ارشد حسابرسی در ایران: از دیدگاه اساتید، حسابرسان عضوجامعه حسابداران رسمی و دانشجویان این رشته - 1402/9/19 -
:: مومنتوم درون روزی و رفتار معاملاتی سرمایه گذار - 1402/9/12 -
:: طراحی الگوی مفهومی چرخه خزانه داری در بستر فناوری دفتر کل توزیع شده - 1402/8/28 -
:: بهینه سازی پویا پرتفو برمبنای پیش بینی قیمت با استفاده از مدل BO-XGBoost - 1402/7/22 -
:: تاثیرمتغیرهای کلان اقتصادی برشاخص صنایع مختلف - 1402/7/17 -
:: تاثیر احساسات سرمایه گذار بر تجدید ارائه صورت های مالی و محافظه کاری درگزارشگری مالی - 1402/6/28 -
:: یک مدل تلفیفی انتخاب بهینه سبد سهام مبتنی برالگوریتم یادگیری ماشین با درنظرگرفتن ریسک سیستماتیک وغیرسیستماتیک - 1402/6/28 -
:: بررسی جامع کارایی در بازار رمزارزها - 1402/6/28 -
:: طراحی مدلی برای گزینش سهام بر مبنای تحلیل صورت های مالی و تحلیل کمی در بورس اوراق بهادار تهران - 1402/6/27 -
:: هوشمند سازی فرآیندهای کشف تقلب در بیمه اشخاص - 1402/6/26 -
:: انتخاب پرتفوی با بازده های به شکل پی درپی وابسته با استفاده از روش های یادگیری عمیق - 1402/6/26 -
:: سابقه حسابرسی مدیر مالی و گزارشگری مالی متهورانه مدیر مالی - 1402/6/26 -
:: مدلسازی انتقال هوابرد آئروسلهای حاوی ویروس در هوا - 1402/6/26 -
:: نقش احساسات بازار و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر بازده مازاد سبدهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار - 1402/6/26 -
:: استفاده از روش یادگیری عمیق در پیش بینی شاخص های کلان اقتصاد - 1402/6/26 -
:: بررسی روابط متقابل نقدینگی ونوسانات ارز رمز نگاری شده در طی همه گیری COVID-۱۹ - 1402/6/22 -
:: پیش بینی قیمت گذاری اختیارتحت مدل های تلاطم تصادفی ونرخ بهره تصادفی با مدل یاگیری عمیق - 1402/6/22 -
:: کالیبره کردن وحل معادلات دیفرانسیل معمولی درعلوم مالی با استفاده ازروش شبکه عصبی مصنوعی - 1402/6/22 -
:: همه گیری کووید ۱۹ و اثرات آن بر روی بازار سهام به عنوان قوی سیاه - 1402/6/12 -
:: بررسی تاثیر سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران در سودآوری استراتژی مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران - 1402/6/8 -
:: بررسی فرضیه های ریسک و کم واکنشی در رابطه با اثر مومنتوم بر بورس اوراق بهادار تهران - 1402/6/8 -
:: تدوین سرفصل و محتوای آموزشی درس سواد مالی - 1402/6/6 -
:: بررسی رابطه بین پاداش مدیران و بازده حقوق صاحبان سهام در زمان بحران مالی با در نظر گرفتن متغیر تعدیلگر تمرکزمالکیت - 1402/6/6 -
:: کاربرد شبکه های مصنوعی دریافتن داده های گمشده - 1402/5/29 -
:: حل عددی معادله دیفرانسیل جزئی بلک شولز کسری زمان باروش بدون شبکه - 1402/4/18 -
:: بررسی اثر متقابل خلق نقدینگی و سرمایه بر ثبات بانکی - 1402/4/18 -
:: نحوه انتخاب مدل هاب ارزشگذاری عرضه های عمومی ائلیه توسط شرکت های تامین سرمایه و سایر نهادهای مالی - 1402/3/29 -
:: بررسی تاثیر تجزیه زمانی بتا بر عملکرد مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای - 1402/3/23 -
:: تاثیر چرخش حسابرسی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی - 1401/11/30 -
:: هوشمند سازی چرخه های حسابداری در بستر فناوری دفتر کل توزیع شده - 1401/11/30 -
:: تاثیر تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر تجدید ارایه صورت های مالی با تاکید بر انگیزه های فرصت طلبانه - 1401/11/24 -
:: پیش بینی همزمان چندقیمتی سهام بازار سرمایه با استفاده از شبکه عصبی مشارکتی مبتنی بر LSTM - 1401/11/18 -
:: بهینه سازی مبتنی بر ریسک ساختار سرمایه در تامین مالی پروژه ای با استفاده از احتمال ارزش در معرض خطر شرطی - 1401/11/9 -
صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1